Projektet ’Mens vi venter’ er et samarbejde mellem AsylSyd og Tønder Kommunes Biblioteker. Projektet skal udforske og udvikle idéer og metoder til, hvordan biblioteket som kulturinstitution kan bidrage til, at asylansøgere på centrene i AsylSyd bliver introduceret til dansk kultur, litteratur, demokrati og dannelse samt bliver klædt på til at agere i det danske samfund. Formålet er at hjælpe asylansøgerne videre uanset, om deres fremtid ligger i Danmark eller et andet sted.

Undertegnede har fornøjelsen af at være projektleder på projektet og har æren af at modtage Slot og Kulturstyrelsens ‘Bibliotekernes Formidlingspris’ sammen med Tønder Kommunes Biblioteker.

img_0498

Formidlingstiltag 

KULTURBUSSEN er vores rullende bibliotek. Det danske folkebibliotek er et unikt fænomen, der afspejler det danske demokrati, dannelse og kultur. Med bussen når vi ud til asylanterne og introducerer dem til folkebiblioteket, som er en god indgangsvinkel til det danske samfund. Udover vores udbud af bøger, spil og e-ressourcer har vi udviklet SPROG- OG KULTURKUFFERTER, der gør det nemt og sjovt for små børn og deres forældre at tilegne sig sproglige færdigheder og kulturel forståelse.

DEMOKRATICAFÉEN introducerer asylanter til demokrati ved at de oplever det. I byrådssalen på Tønder Rådhus guider en lokalpolitiker asylanter rundt i den politiske beslutningsproces, lige dér, hvor den foregår, og giver en fornemmelse af det nærværende demokrati, den almindelige borgers rettigheder og indflydelse.

INDBLIK I MIT LIV er et samarbejde med Tønder Gymnasium & HF om formidling af ungdomskultur. Her møder unge asylanter danske gymnasieelever om forskellige aktiviteter og dokumenterer hinandens forskellige liv. Ideen tager udgangspunkt i udvekslingsstudent ideen og er tilpasset gymnasiets og de unge asylanters behov.

OPLEV DANMARK giver asylanter kulturoplevelser, som er nemme at huske og relatere til. Det er fx ture til danske seværdigheder, mulighed for at være sammen med lokale borgere og foreninger. Bl.a. inviterede Tønder Gymnasium & HF de unge asylanter til at overvære årets musical på skolen. Derudover deltog beboerne på asylcentrene i en kultur og foreningsbasar. Her kunne de møde mange af områdets frivillige foreninger og selv have en bod, hvor de kunne præsentere deres kultur. Tanken bag arrangementet er at introducere asylanterne til den danske foreningstradition igennem mødet med lokale foreninger.

STRIKKECAFÉ giver hver uge asylanter mulighed for at møde lokale borgere på Løgumkloster Bibliotek i en afslappet atmosfære og et fællesskab, der opfordrer til kulturudveksling trods sproglige udfordringer.

Bogudgivelse

Undertegnede er forfatter til bogen ‘Mens du Venter’

Følgende er teksten på bogens omslag:

“Får jeg asyl eller bliver jeg afvist? Det er den eksistentielle afgørelse, som asylanterne venter på. At vente i uvished på en afgørelse, der i den grad kommer til at forme ens fremtid, kan være utrolig hårdt og psykisk belastende. Denne bogs formål er at rådgive om, hvordan ventetiden kan håndteres. Og hvem er bedst til at rådgive om det? Det er dem, som har oplevet den på egen krop og sjæl. Bogen formidler derfor igennem en samling af personlige beretninger, råd og strategier til, hvordan personerne selv kan imødegå tiden på et asylcenter, mens de venter på svar. Bogen er skrevet til asylanter, men er i ligeså høj grad relevant læsning for alle med interesse for området. Både som privat borger og som professionel”

img_3854
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.