picture2

Igennem denne logbog kan du følge med i et foreningsinitiativ der sigter imod at:

  • Formidle de demokratiske principper til flygtninge/indvandrer igennem involvering i foreningslivet
  • Styrke ressourcesvage forældre
  • Skabe et fællesskab der øger aktivt medborgerskab
  • Give nyankomne flygtninge og indvandrer mulighed for skabe et netværk
  • Involvere flere ressourcestærke nydansker i foreningsarbejdet
  • Formidle hjælp til selvhjælp
  • Forbedre mulighederne for at den kulturelle mangfoldighed kan komme til udtryk

Logbogen vil give et indblik i de glæder, fordele og udfordringer foreningens bestyrelse og medlemmer imødegår. Ligeledes er målet med den logbog at inspirer andre til at foretage lignende tiltag i deres kommuner. Foreninger eller fællesskaber er vejen frem når vi ønsker at løse udfordringer der er skabt af en stigende fragmentering af familien, fællesskabet og samfundet.

Foreninger: vejen til en autentisk integration!

Hvilket potentiale ligger der i den rige danske foreningstradition når vi tænker integration og kulturformidling? Svarene på dette spørgsmål udgør i al enkelthed løsningerne til de udfordringer vi imødegår, om end det er på beskæftigelsesområdet, samfundets sammenhængskraft eller udlændingedebatten, der trods meningsdannernes bedste intention har gravet kløften dybere i samfundet.

Potentialet i den danske foreningstradition er ubegrænset og foreningsinitiativet er et forsøg på et åbne op for de mange muligheder. De ovennævnte mål for foreningen udgør allerede et stort spektrum af muligheder.

Håber at du vil følge med og evt. støtte op om initiativet.

De varmeste hilsner

Ahmad Joumaa   

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.