RÅBN er forkortelsen på en integrationstrategi der beror på fire nøgleord. Disse er Relationer, Åbenhed, Behov og Netværk. Foredraget RÅBN er fortællingen om hvordan denne strategi er blevet til og om hvordan vi kan bruge den til at styrke vores integrationsindsats. Det nye og spændende ved denne strategi er, at den søger at supplere institutionelle tiltag med alternative integrationsmetoder, der netop bygger på nøgleordene Relationer, Åbenhed, Behov og Netværk.Integration indebærer dybest set kultur og mentalitetsændringer.

  • Relationer er derfor altafgørende da de har den nødvendige indflydelseskraft til at flytte mennesker kulturelt og mentalt.
  • Åbenhed omkring den enkelte danskers bekymringer i forhold til integration og en konstruktive i talesættelse af disse bekymringer.
  • Behov afdækkes igennem dialog og målgruppe nuancering.
  • Netværk som hjælp til selvhjælp.
rbn-foredrag

Målgruppe

Foredraget henvender sig til kommuner, skoler og kulturinstitutioner, der ønsker i højere grad at bruge borgerinddragelse i integrationsprocessen. Ligeledes er den interessant for institutioner, der ønsker at styrke deres nye borgeres medborgerskab og skabe sammenhængskraft i nærmiljøet. Ligeledes kan foredraget bruges til inspiration eller styrke en allerede eksisterende integrationsstrategi.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.