’Foreninger: vejen til en sund integration’ er et foredrag der vil sætte fokus på vigtigheden af etableringen af foreninger. Danmark har et utroligt rigt foreningsliv og potentialet der ligger i formidlingen af denne kultur til flygtninge og indvandrer er ubegrænset. Foreningslivet kan gøre det danske demokrati mere livende og nærværende, hjælpe med at skabe aktive medborgere, yde hjælp til selvhjælp, give mulighed for at minoriteter kan udtrykke deres kultur, iværksætte forbyggende arbejde på det sociale plan og udruste ressource svage forældre med værktøjer til at føre deres børn sikkert igennem puberteten.

225977_1833338148114_4775166_n

Potentialet er stort men der følger også nogle udfordringer med etableringen af foreninger. For eksempel er der:

  • Få sociale og folkeoplysende foreninger.
  • Manglende kvindelig deltagelse.
  • Manglende viden og værktøjer til etableringen af foreninger.
  • Kollektiv arbejde problematikken. Mennesker involvere sig kun når succesen er hjemme.
  • Manglende overskud hos flygtninge og indvandrer pga. økonomiske vanskeligheder.
  • Manglende forståelse for hvad foreningslivet indebærer.

Udfordringer er mange men dog overskuelige og kan bearbejdes med rette formidling, mentor arbejde og løsninger. Foredraget vil byde på en grundig gennemgang af potentialet i foreningsarbejdet med konkrete eksempler, forklare hvorfor udfordringerne gøre sig gældende og give forslag til hvordan vi kan indfri potentialet hos flygtninge og indvandrer igennem involvering i foreninger.

Målgruppe

Foredraget henvender sig til kommuner og kulturinstitutioner, der ønsker i højere grad at bruge borgerinddragelse i integrationsprocessen. Ligeledes er den interessant for aktører, der ønsker at styrke deres nye borgeres medborgerskab og skabe sammenhængskraft i nærmiljøet.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.