Formål

Integrationen af flygtninge og indvandrer afhænger til dels af formidlingen af de demokratiske principper på en maner der bemyndiger og motivere til aktivt medborgerskab. Formidling af de demokratiske principper kan ligeledes blive betragtet som en forebyggende indsats i forhold til radikaliseringen, da den åbner øjnene op for hvordan man kan have indflydelse på beslutningerne der berører ens liv. Flygtninge og indvandrer skal i højere grad være bevidste om at den demokratiske tænkemåde og aktivitet er flettet ind i det danske samfund og dens institutioner. De politiske processer i Christiansborg giver genklang ved bestyrelsesmøder og ved institutioner så små som en dagpleje. Demokrati handler nemlig ikke kun om valg hver fjerde år men også om de mange valg og demokratiske beslutninger vi foretager os i hverdagen.

demo-cafe1

Målgruppe

Demokrati-cafe er et kursus der henvender til nyankomne flygtninge og indvandrer der stadig er i gang med et integrationsforløb. Kurset vil udruste kursisterne med viden og værktøjer der muliggør et aktivt medborgerskab. Kurset er derfor egnet til kommuner der ønsker at udruste nyankomne flygtninge og indvandrer med værktøjer der giver dem mulighed for at i større grad at blive selv-hjulpne.

Indhold

Det nye og spændende ved dette kursus er at de demokratiske principper bliver formidlet som værktøjer den enkelte kan bruge til at engagere sig i samfundet. Den form for formidling giver de demokratiske principper liv og mere konkrethed end de traditionelle teoretiske gennemgange. For eksempel tager sessionen om det sociale liv i Danmark udgangspunkt i kulturen omkring foreningslivet, dens demokratiske processer og værdien af et rigt og dynamisk foreningsliv. Her bliver der også formidlet relevant information omkring etablering af foreninger og om hvordan de kan virke som en katalysator for et rigt socialt liv. Sessionen om uddannelse tager udgangspunkt i det danske uddannelsessystem, herunder relationen mellem skat, et gratis uddannelsessystem og SU.  De demokratiske principper bliver bearbejdet udefra følgende 5 perspektiver: sundhed, uddannelse/job, valg, foreningslivet og bibliotekets virke. Korte oplæg, debat og workshops danner rammerne for kurset.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.