Formål

De danske folkebiblioteker udgør en unik platform for kulturformidling og integration. Både politiker og Danmarks biblioteksforening ønsker at bibliotekerne skal spille en større rolle i formidlingen af dansk kultur til udsatte boligområder. En sådan indsats skal omfatte en mere proaktiv rolle, hvor bibliotekerne i højere grad er med til at skabe rammerne for det gode kulturmøde og dermed bidrager til at underbygge mangfoldighed i Danmark. Bibliotekernes prioritering af relationer mellem mennesker fremfor opbygning af materialesamlinger underbygger denne udvikling og er yderst relevant for integrationsområdet. Kurset ’biblioteket som brobygger’ tager udgangspunkt i denne efterspørgsel og sætter bibliotekerne i stand til at yde en større indsats på integrationsområdet til gavn for borgere såvel som samfund.

slideshow-rbn

Målgruppe

Den primære målgruppe er de danske folkebiblioteker. Dog kan kurset tilpasses til de specifikke behov som kommuner, skoler og kulturinstitutioner har på området. Kursets indhold tager udgangspunkt i den overordnede strategi som Integration360º’ arbejde bygger på og kan derfor nemt overføres til andre institutioner, der beskæftiger sig med integration og kulturformidling. 

Indhold

Arbejdet med integration og kulturformidling er ikke noget nyt for bibliotekerne. Tværtimod er det en opgave som bibliotekerne har beskæftiget sig med i flere årtier. Af den grund er der i den akademiske verden gennemført en del studier af integrationsindsatsen på biblioteker, på nationalt og internationalt plan. Kurset giver et historisk overblik over, hvordan integrationsopgaven har udviklet sig i de sidste 30 – 35 år og hvordan bibliotekerne har tilpasset sig denne udvikling. Derudover vil der blive præsenteret en integrationsstrategi (RÅBN) der er funderet på ’hands on’ erfaringer fra danske biblioteker, herunder hvordan strategien kan indfri bibliotekets potentiale som brobygger. Hvordan holder man trit med de mange kulturer og forskelligheder vi efterhånden møder? Behøver vi at blive eksperter på alle kulturer? Oplægget ’KulturProff’ søger at give svar på disse spørgsmål og indfører kursisterne i den sokratiske metode samt visdommen fra den antropologiske verden. Over middag er der indlagt en workshop, hvor det bliver muligt at ide-generere ud fra den teoretiske og metodiske viden, samt værktøjerne fra første del af kurset og kombinere dem med konkrete muligheder på kursisternes egne biblioteker.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.