Ahmad Joumaa, MA i filosofi, forfatter, projektleder, foredragsholder og iværksætter af Integration360°. Har arbejdet med integration og kulturformidling i 8 år ved henholdsvis Sønderborg og Tønder Kommune. Kombinerer høj faglig viden med erfaringer fra gadeplanen og promoverer et holistisk integrationsperspektiv.

 

             Iværksætter af Integration 360°

Integration360º

Det handler om at kende sig selv

EN UTRADITIONEL ARBEJDSMETODE

Integration360° er en kulturformidlingsvirksomhed, der tilbyder landets kommuner, kulturinstitutioner og skoler en vifte af services der fremmer en autentisk integration, øget social sammenhængskraft og en arbejdsmetode, der kan åbne op for den styrke, der findes i den stigende mangfoldighed vi oplever i Danmark. Vi har udviklet utraditionelle metoder til effektiv kulturformidling som tager udgangspunkt i følgende nøgleord: selverkendelse, relationer og kulturbærer. Den røde tråd der binder nøgleordene, er tanken, at vi i højere grad har behov for at bevæge os væk fra at formulere tiltag der specifikt er henvendt til flygtninge og indvandrer og hen imod skabelsen af rammerne for, at den kulturelle mangfoldighed vi har repræsenteret i Danmark kan mødes.

SELVERKENDELSE

Vores foredrag, kurser og den konsulentbistand vi tilbyder, tager alle udgangspunkt i den oldgræske læresætning ’kend dig selv’. Der ligger nemlig en stor visdom og styrke i, at tage udgangspunkt i en filosofi der insisterer på at vi må kende os selv for at kunne forstå vores omverden. Denne tankegang bliver udfoldet og konkretiseret igennem vores udbud af services.

BORGERE SOM KULTURBÆRER

Almindelige borgere er en stor ressource, når vi arbejder med kulturformidling. Alle mennesker bærer på en kultur, som kommer til udtryk i den måde vi anser verden på og den måde vi agerer i den på. Derfor kan alle være med til at formidle kultur på en naturlig og autentisk måde. Vores formidlingsstrategi tager udgangspunkt i tanken om, at almindelige borgere kan facilitere en autentisk kulturformidling og at vi kan indfrie dette potentiale ved at lade dem indgå i formidlingsarbejdet.

RELATIONER SOM NØGLE TIL KULTUR OG MENTALITETSÆNDRINGER

Relationer er altafgørende når kulturformidling ikke alene sigter mod at formidle kultur, men også at sørge for, at den formidlede kultur sætter sit præg på den givne målgruppe. For at den formidlede kultur kan have indflydelse på målgruppen, skal den formidles igennem relationer. Grundtanken her er, at et oplæg om dansk kultur eller pjecer og foldere ikke har samme gennemslagskraft som kultur formidlet af en person, som man har en relation til og som man holder af.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.