INTEGRATION IGENNEM SELVERKENDELSE
KULTURPROFF
INTEGRATIONSTRATEGI RÅBN

Integration igennem Selverkendelse

Integration igennem selverkendelse er et foredrag der giver dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende og giver et indblik i, hvordan en dybere selverkendelse kan føre til en større anerkendelse og imødekommende af de såkaldte ‘andre’.

Viden er Magt

Det at læse er at udvide sin horisont, gøre nye bekendtskaber og udvikle sit potentiale. Viden er magt er et kursus der er designet til at vække læselysten hos udsatte unge.  Begrebet ‘viden er magt’ håndgribeligt, relevant og konkret med referencer til deres hverdag.

KulturProff

Du behøver ikke være et omvandrende kulturleksikon. Lær hvordan du igennem tilegnelsen af en attitude kan blive kulturekspert i løbet af  en time eller en dag. KulturProff klæder dig på til at kunne navigere i et samfund der i stigende grad er karakteriseret af mangfoldighed.

Integrationstrategi RÅBN

RÅBN er en forkortelse af de fire nøgleord som vores integrationsstrategi beror på. Disse er Relationer, Åbenhed, Behov og Netværk. Foredraget RÅBN er fortællingen om hvordan denne strategi er blevet til og om hvordan vi kan bruge den til at styrke vores integrationsindsats.

Det siger vores samarbejdspartnere, kunder og brugere om os

Simon El-Zeinab

Mægler, koordinator og beredskab ved Århus Kommune

‘Viden er magt’ er et kursus der tager udgangspunkt i den oldgræske læresætning ‘Kend dig selv’. Det er et kursus der kan varmt anbefales til udsatte unge der mangler et tilhørsforhold og der pga. dårlige oplevelser med uddannelsessystem er blevet fremmedgjort fra vigtigheden af at læse og tilegne sig viden. Kurset giver de unge mulighed for at finde styrke i egen identitet og gør dem mindre sårbar for negativ socialt pres.

Frode Sørensen

Byrådsmedlem – Formand for Teknik og Miljø ved Sønderborg Kommune

Tre gange i 2015 og 2016 holdt vi tre såkaldte demokrati-cafeer i Byrådssalen på Rådhuset. De to første gange deltog hver gang omkring 40 syriske asylansøgere, sidste gang noget flere. Arrangementet var dygtigt arrangeret af Ahmad Joumaa. Jeg gav et oplæg om hvordan demokratiet virker i Danmark, såvel landspolitisk som kommunalpolitisk. Der var ved alle møder stor spørgelyst, ikke mindst på grund af de store forskelle, der er i mulighederne for demokratisk indflydelse i Danmark i forhold til Syrien. Selvom en del af deltagerne kunne engelsk, var aftalen, at jeg talte dansk og Ahmad oversatte til arabisk. Deltagerne stillede spørgsmål på arabisk og Ahmad oversatte til dansk. Cafeerne varede ca. 1 1/2 time foregik i en fin stemning med stor spørgelyst og var en spændende oplevelse for mig.

Anders Busk

Leder af bydelsbibliotekerne i Gentofte Kommune

Jeg har deltaget i en temadag om biblioteker og integration, ledet af Ahmad Joumaa. Det var en rigtig god oplevelse. Både som kursusleder og oplægsholder oplevede jeg Ahmad som kompetent og engageret.
Han har stor viden om og erfaring med området. Selv om en historisk gennemgang kan lyse tør, gjorde Ahmad den levende og interessant som en vigtig ramme for forståelsen af integration i en bibliotekssammenhæng. Han har forståelse for praksis, og i kraft af hans biblioteksbaggrund brugte han fine eksempler, der oplevedes meget relevant i en bibliotekshverdag.
Hans RÅBN integrationsstrategi er umiddelbart forståelig og implementerbar, og Ahmads evne til at opfange deltagernes behov, gjorde at diskussioner oplevedes som både relevante, inspirerende og netværksopbyggende.
Alt i alt en meget vedkommende og brugbar kursusdag.

Elsemarie Dam-Jensen

Museuminspektør, Museum Sønderjylland, Tønder

Om foredraget ’mellemøsten: fra håb til terror’

Foredraget omhandlede de politiske udviklinger, der har præget Mellemøsten i de sidste 70 år. Ahmad Joumaa fortalte om udviklingen fra de sekulært orienterede uafhængighedsbevægelser, der søgte national uafhængighed i efterkrigstiden, til de religiøse bevægelsers fremgang i 1980´erne og til nutidens tragedier i Syrien. Ahmad Joumaas meget pædagogiske foredrag var ledsaget af en glimrende PowerPoint-præsentation, og begge dele var medvirkende til, at man følte sig vældig godt orienteret, da foredraget var slut. – Vi var kort sagt blevet noget klogere! Ahmad Joumaas klare tale på formfuldendt dansk og uden unødig brug af fremmedord gør foredraget velegnet både over for voksne lyttere og for børn og unge, der gennem oplysning og opdragelse til medmenneskelig forståelse forhåbentlig kan være med til at gøre Verden til et bedre sted at leve i, end det vi ser i øjeblikket.

Charlotte Brandt-Møller

Børnebibliotekar med fokus på det multikulturelle biblioteksservice og kreativ læring

I går holdt faggruppen Bibliotekarer i Tværkulturelt Arbejde (BITA) temadag i Odense. Vi havde et stærkt felt af oplægsholdere, som tog os vidt omkring indenfor vores fokusområder – integration, sprogstimulering og kultur med udgangspunkt i de danske biblioteker. Ahmad Joumaa fortalte om hvordan man bliver kulturelt intelligent, og hvordan vi som formidlere både skal arbejde med os selv og række ud og skabe relationer, for at åbne døren og skabe kulturmøder. Ahmad Joumaa har ligeledes skrevet bogen “Mens du venter: gode råd til hvordan asylanter kan håndtere ventetiden”. Bogen henvender sig både til asylanter/nytilkomne flygtninge og til alle som arbejder med eller har interesse for området. Jeg vil ligeledes give Ahmad de bedste anbefalinger med på vejen og håbe på at flere i kommunalt regi vil få øjnene op for Ahmad som oplægsholder. Han har meget på hjertet og har en forfriskende tilgang til integrationsområdet.

Lillan Grützmeier

Bibliotekar, Vejle bibliotekerne

Jeg har deltaget i Ahmads temadag om “Biblioteket som Brobygger”
Ahmed er meget vidende, han er en spændende formidler og får os til at se på Brobygningsarbejdet med nye øjne. Bla. Via oplægget “Integration gennem selverkendelse.”
Det var en meget inspirerende og relevant temadag”.

Maria Eline Jørgensen

Fagkonsulent ved kompetence- og Integrationsafdelingen ved Sønderborg Kommune

Jeg havde den store fornøjelse af at deltage i foredraget ”Integration gennem selverkendelse” den 18. februar 2016, af Ahmed Joumaa. Ahmad indførte mig i aspekter af den mellemøstlige og arabiske kultur og historie, som for mig var et ukendt land, trods det massive mediefokus, som selvsamme undergår i denne tid. Foredraget, med en spændende kombination af viden og invitation til refleksion, fremkaldte bevidstheden om behovet for og nødvendigheden af en nysgerrighed og åbenhed i mødet mellem mennesker og kulturelle forskelle – måske har vi langt mere tilfælles end vi går og tror? Et absolut godt og yderst relevant foredrag, som efterlod lyst til mere viden og flere samtaler om emnerne ”Integration” og ”kultur”.

Omar Khalil

Student fra Business College Syd, HHX

Under mit tid ved Business College Syd havde jeg og en gruppe unge fornøjelsen af at have Ahmad Joumaa som underviser og mentor. Ahmad underviste os i et kursus han selv havde lavet og som havde titlen ’Viden er Magt’. Man kunne hurtige mærke at Ahmad underviste i noget som han brændte for på et personligt plan og at han af denne grund skabte en god kemi blandt eleverne. Kurset omhandlede temaet ’Viden er Magt’ og var vildt spændende ikke alene pga. indholdet men også fordi vi selv kunne præge undervisningen igennem aktiv deltagelse. Man følte slet ikke at det var en undervisningsform der gik efter bogen og som var sat på repeat. Ahmad gav os mulighed for at tænke selv og supplere med den viden vi allerede har. Alt i alt så var det en kanon oplevelse.

Mona Fahd

Formand for Sønderborg Integrationsråd

Kurset ‘Viden er magt’ er et kursus der har bragt min søn store glæde og har åbnet hans øjne op for vigtigheden af at tilegne sig viden.

Ahmad er en inspirerende lærer der formår at formidle viden på måde der vækker interesse. Min søn har er kommet hjem med et nyt perspektiv der har hjulpet ham med at finde sig selv og fastlægge sine mål.

Dennis Lykke

Kulturkonsulent Kultur, Event og Fritid i Sønderborg Kommune

Ahmad Joumaa har en overbevisende og venlig fremtoning. I kombination med hans faglige og uddannelsesmæssige baggrund og menneskelige indsigt, så er det indlysende, der bliver lyttet, når Ahmad taler. Og det gør han gerne. Ahmads tanker og viden om integration og formidling er inspirerende, og heldigvis deler han gerne ud.

Jeg har lært Ahmad at kende i det interkulturelle felt i kraft af mit arbejde som kulturkonsulent i Sønderborg Kommune. Ahmad inspirerer til samarbejde, og med Ahmads link til den arabiske kultur har jeg mange gange hentet kompetent sparring og hjælp hos Ahmad.

Vibeke Nielsen

Projektleder kgl. bibliotek

Jeg har samarbejdet med Ahmad Joumaa i det nationale biblioteksprojekt Nye brugere?  En 180⁰ nytænkning af ’biblioteket’ i perioden april 2014 til juni 2015, hvor Ahmad var lokal projektleder i Sønderborg.

Ahmad lavede en meget kreativ og inspirerende oplysningskampagne i form af kunstudstillingen ‘I love you freedom’, hvor lokal befolkningen blev oplyst om flygtningenes historie og baggrund med det formål at skabe en bedre forståelse for flygtningenes situation, samtidig med at flygtningene fik en rigtig god introduktion til mulighederne på biblioteket.

Ahmad er god til at skabe netværk gennem personlige relationer. Projektet i Sønderborg var en stor succes, og Ahmad er en rigtig god formidler, der var meget efterspurgt til forskellige temadage efterfølgende.

Jeg giver Ahmad mine varmeste anbefalinger!

Anders Brandt

Byrådsmedlem ved Sønderborg Kommune

Jeg vil gerne støtte Ahmad Joumaa i hans arbejde for integration og kulturformidling. I en moderne verden er multikulturelle kompetencer en del af dagligdagen. Det er nødvendigt, at moderne mennesker kan agere i situationer, hvor deltagerne har forskellige kulturelle baggrunde. Jeg har i flere sammenhænge oplevet hvordan Ahmad Joumaa evner at formidle kulturelle emner til brede befolkningsgrupper. Ahmad Joumaas faglige baggrund gør, at han har redskaber og sprog til at beskrive komplekse kulturelle emner bredt ud til folk.

Ahmad Joumaa har en stor kontaktflade indgående kendskab til det danske samfund og har derfor gode muligheder for at inddrage forskellige mennesker i hans virke.

Lad os snakke om hvad du har på sinde. Vi kan måske hjælpe.

Vi er altid åbne for henvendelser og tilpasser gerne vores services til dine behov
Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os

Not readable? Change text.